Klimattabeller

Tabellerna innehåller data för månaderna och året. Där anges för de olika variablerna den period som sammanställningen gäller, medelvärde, dels för hela perioden, dels för 30-årsperioden 1961-1990, samt det lägsta och det högsta observerade värdet under hela perioden. För dessa extremvärden har också årtalen för observationerna angivits. Om ett extremvärde har observerats mer än en gång, anges årtalen med början för den senast gjorda observationen. Högst tre årtal anges. Om ett extremvärde är vanligare förekommande än ca 1 gång av 10, utelämnas uppgift om årtal.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Year